Beskattning vid köp och sälj av prylar på Tradera

Disclaimer/friskrivning
SwedishReseller.se tar inget ansvar för hur enskilda läsare väljer att deklarera för sina eventuella försäljningar med hjälp av metoden som beskrivs på vår hemsida. SwedishReseller.se är på inget expert inom skatteområdet, det vi skriver är vår tolkning av publik information på Skatteverkets hemsida samt samtal med tjänstemän på Skatteupplysningen. Vi råder alla läsare att kontakta Skatteupplysningen om man har frågor om skatt.

Hur fungerar det med skatt vid reselling egentligen?

OBS! Dessa punkter är generella och ska inte ses som några strikta garantier. Avvägningar i det enskilda fallet kan behöva göras!

Skillnad på syftet

Skatteverket skiljer på om du säljer vidare prylar som du har haft för eget bruk kontra om du har köpt något med det specifika syftet att sälja det vidare för vinst.

Det vill säga om du säljer vidare saker på Tradera som du använt själv en tid så får du sälja vidare detta skattefritt.

Så länge vinsten understiger 50 000 kr så behöver du inte ta upp försäljningarna i din inkomstdeklaration.

Det kan vara föremål som ”du har haft för personligt bruk, till exempel möbler, hemelektronik, prydnadsföremål och liknande”.

Men om jag säljer vidare prylar hela tiden och säljer saker jag inte använt själv?

Skatteverket är väldigt tydliga på den här punkten. Om du säljer varor regelbundet ska du ta upp detta i din inkomstdeklaration oavsett hur mycket pengar du har tjänat.

Man redovisar verksamheten som näringsverksamhet eller hobbyverksamhet beroende på syftet och omfattningen med verksamheten.

Efter samtal med Skatteupplysningen fick vi berättat för oss att om man sysslar med reselling så är det inte att betrakta som hobbyverksamhet. Hobbyverksamhet är när man själv skapar någonting och säljer vidare, så som konst, honung via biodling, hemslöjdade föremål etc.

Reselling handlar om att köpa varor billigt och sälja dyrare. Istället är det att betrakta som näringsverksamhet och då ska man redovisa moms på försäljningen.

Det finns fördelar med att skatta

För dig personligen ska man inte bortse från vilka fördelar det finns med att skatta på sin försäljning.

  1. Du ökar din inkomst varje år på pappret och kan exempelvis få utökade lånemöjligheter.

    Du får en högre beskattningsbar inkomst som syns om någon gör en kreditupplysning på dig i syfte att kontrollera om du exempelvis ska beviljas ett bolån. Några tusenlappar extra i inkomst kanske kan vara det som gör skillnaden mellan om du blir beviljad det där bolånet till ditt drömboende eller om du blir nekad av banken. Bra va?
  2. Du får utökad pension. Eftersom en del av skatten du betalar in utgörs av sociala avgifter så blir det även en del pengar som går till din pension. Alltså kommer de försäljningar du gör idag göra att du får det bättre ekonomiskt ställt även i framtiden.

    Du får självklart även högre sjukpenninggrundande inkomst som utgör basen när det beräknas hur står föräldrapenning eller sjukpenning du ska va. Också ganska så bra, inte sant?

Du har möjlighet att göra avdrag och minska skatten

När du deklarerar har du möjlighet att göra avdrag för kostnader du har haft i samband med din verksamhet.

Det kan vara så att du kanske tog bilen för att åka på dina secondhand-rundor, då kan du göra avdrag för det. Du kanske har köpt in viss utrustning som direkt kan härledas till din verksamhet. Kanske har du köpt fotoutrustning för att ta bättre bilder till Tradera, då har du möjlighet att göra avdrag för det. Det är upp till Skatteverket att besluta om vilka avdrag som är giltiga.

Ett exempel på en momsberäkning:

Du hittar en pryl i en secondhand butik för 100 kr.
Du säljer den för 300 kr.
Tradera tar en provision på 10% av slutsumman, dvs 30 kr.
Du gör då följande beräkning (förutsatt att prylen såldes med 25% moms (se ditt kvitto)):
300 - 100 - 30 = 170 kr vinst (inklusive moms och innan skatt).
170 * 0,75 = 127,50 kr exklusive moms.
För den varan rapporterar du 127,50 kr vinst och du lägger undan 42,50 kr för moms.
För rätt skattesats på din vinst så hänvisar vi till skatteverket.

Sammanfattningsvis

Köper och säljer du varor med syftet att göra vinst så säger Skatteverket att du ska skatta på det, från första kronan. Om du däremot säljer saker du haft för personligt bruk är det skattefritt upp till en vinst på 50 000 kr. Dvs du har ju haft en kostnad för inköpet en gång i tiden om det var för personligt bruk.

Vi hoppas det blev lite tydligare vilka skatteregler som gäller, är du osäker på hur det förhåller sig i just ditt fall, ring då Skatteupplysningen på 0771-567 567.